© Пловдивските хроники, издание от 1984та година. Художествено оформление от Антон Радевски