Клианти

История

 

Елена Кривошиева работи във възрожденски “Старинен Пловдив” от почти 44год. Още 84 год. начело със Здзислав Карчевски екипът на НИПК влиза в сградата и проучва състоянието й. Според писмени извори къща Клианти датира към средата на 18ти век, което я прави една от най-старите възрожденски жилищни сгради в резерват “Старинен Пловдив”. Годината 1817, означена върху пейзажите Константинопол и Виена в югоизточната стая, очевидно фиксира времето на преустройството на старата структура.

 

Художествени ценности

 

Къща “Клианти” е пример за най-високи постижения на архитектурно-художествен синтез в пловдивската градска къща от XIX век. Художник – декоратора, работил в Клианти, е имал изключително композиционно чувство и невероятни умения за цветови решения. Стенописната украса е изписана фино деликатно с удивително умела ръка. В нея е разкрито необикновено богатство на художествени ценности с високи качества, сложно орнаментирани и многоцветно деокорирани дъсчени тавани, алафранги с богато изписване, мусандри, стенописи. Голяма част от тях са били покрити с варна бадана по стените и маслени наслоявания по дървените елементи. Поради конструктивни намеси част от украсата е свалена и обработена в ателие и върната на местата им след приключване на строителния етап. 2014 г. дърводелци – реставратори свалят всеки дървен елемент от таваните и след обработка на място ги връщат на новоизработени скари. Изключително трудоемкия процес включва изработка на схема, за да се проследи оригиналното място на всяка дъска  от съхранените  тавани.