Тютюнев склад “Одрин 8”


 

 

През първата половина на 20ти век в Пловдив се установява най-голямата тютюнева промишленост в страната, изнасяща цигари за Европа. Края на 30те години тютюневата и хранителна индустрия дават работни места на почти 16 000 занаятчии и над 17 000 работници.

Въпреки залеза на тютюневата индустрия, сградите продължават да окупират голяма част до самия център на града. На 7ми март Пловдив осъмна с един паметник на културата по-малко в резултат на нелегалното бутане на най-големия тютюнев склад “Одрин 8”. Наблюдава се поредното надделяване на частни интереси над заложените в апликационната книга предложения за превръщането на квартал “Тютюневия град” в културен център.

Скандалът достига национални и интернационални новини заради последвалото разследване, което показва фалшифицирани документи и оторизирани решения на общината в разрез със закона за защита на паметници на културата.